logo

Naturhistoriska Riksmuseet

Uppdrag: Ombyggnad och anpassning av kontor och lokaler för forsknings verksamhet.

Beställare:Statens fastighetsverk
Datum: september 21, 2012