logo

BF9K

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.

LIHAB är certifierat enligt BF9K

Kraven från beställarna ökar allt mer. BF9K gör det möjligt för företagen att svara upp mot kraven i PBL, arbetsmiljölagen och miljöbalken. Systemet är ett produktcertifieringssystem direkt anpassat för byggbranschen.

Thomas Bley är vd på Build-IT Stratigic Consultants i Stockholm. Han är utbildad civilingenjör med 30 års erfarenhet inom byggsektorn.

-BF9K är en mycket viktig del i ett företags utveckling. Det ger stabilitet. Utgångspunkten är att säkra byggprojekt och systemet fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet, berättar han.

-Det är ett ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är framtaget för att hjälpa små och medelstora företag att kunna konkurrera med de stora företagen, och få samma hjälpmedel som de har med staber och så vidare, förklarar Thomas.

-BF9K skapar konkurrensfördelar och kunderna upplever att ett projekt är bättre, samtidigt som det ger dem trygghet, säger han.

Produktcertifierings

-BF9K går ut på att projektet ska vara bra. Det är inte som andra system, som ISO och så vidare, som utgår från företaget. Med BF9K har man vänt på det hela och utgått från att byggprojektet ska vara bra, förklarar Thomas.

-Man har produktkrav, det vill säga grundkrav i varje projekt som byggföretagen måste uppfylla enligt BF9K.

-Sedan utför Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll av att företagen tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trygghet och trovärdighet för beställaren att anlita ett certifierat företag, berättar Thomas.