Varför välja oss?

Certifierat enligt BF9K

Kraven från beställarna ökar allt mer. BF9K gör det möjligt för företagen att svara upp mot kraven i PBL, arbetsmiljölagen och miljöbalken. Systemet är ett produktcertifieringssystem direkt anpassat för byggbranschen.

Kvalitetsgaranti

Våra underleverantörer och leverantörer får skriva på ett avtal, där även de förbinder sig att följa och jobba enligt LIHABs generella KMA-plan. Förkortningen står för för Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö och är en del av BF9K-certifieringen.

Generaluppdrag!

Med flera olika leverantörer på plats blir det aktuellt att se till att alla arbetar utifrån projektets bästa och inte egna intressen. Leveranser måste ske enligt plan och avtal. Oplanerade kostnader får inte uppstå och löpa fritt utan kontroll.

LIHAB

LIHAB är en förkortning av Lindbergh och Hagelin Byggnads AB

Företaget grundades 1977 av Lars Hagelin och Lars Lindbergh som idag ägs av Niklas Mellin, Anders Rådestad, Stefan Wallgren och Christofer Westman.

Vi är ett företag som vill erbjuda dig som kund en kostnadseffektiv och hållbar byggprocess från idé till slutprodukt. Under projektets gång leder vi dig med vår kunskap som vi byggt upp under många år i offentliga och komplicerade byggnader.

Vi väljer våra underentreprenörer och leverantörer med omsorg för att de ska leva upp till de krav som vi själva har enligt BF9K. De har varit med oss en längre tid och är kända för att utföra bra arbeten och leverera bra produkter och tjänster.

Läs mer


LIHAB

Senaste projekten

Se alla projekt